Föreningen

Om föreningen

 

Bakgrund till Föreningen Barkens Ångbåtar

Vänföreningen Ångfartyget Runn bildades den 25 juni 2001. Tanken är att stödja och främja användningen av Å/F Runn, att:

- till nytta för ortsbefolkningen och turister inom verksamhetsområdet Barkensjöarna och delar av Strömsholms kanal.

- sprida kunskap om gammal ångteknik och kommunikationer med ångfartyg.

- bedriva därmed förenlig verksamhet.

 

Å/F Runn är systerfartyg till Bogserbåten Harge och byggdes på Wennbergs Mekaniska Verkstad i Karlstad 1907. Även Harge har haft Smedjebacken som sin hemmahamn.

Å/F Runn har en gång i tiden trafikerat sjön Runn men såldes till Stockholm 1965. Senast låg hon upplagd på varv efter omfattande reparationer, där hon bland annat fick ett nytt skrov. Ångmaskin och ångpanna är välbevarade och intakta, och numera K-märkta

 

Vänföreningen Ångfartyget Runn bytte namn 2009 till Föreningen Barkens Ångbåtar. Föreningen är öppen för alla som är intresserade och har ett hjärta för ångbåtar.

Idag har föreningen två fartyg: Å/F Runn och Å/B Kuriren. Föreningen renoverar och underhåller sina båtar, forskar i båtarnas historia, var dom gått, vad dom använts till och vad dom transporterat. Föreningen har också båtturer med Å/F Runn som av transportstyrelsen är godkänd som passagerarfartyg.

 

Varje år anordnas Ångans daga då besökare bland annat erbjuds turer med främst Å/F Runn. Medlemmar erbjuds också tur med Å/B Kuriren

 

Är du intresserad av bli medlem? Under länken bli medlem hittar du infomrmation om hur och vad det kostar.


Styrelse


Ordförande

Bengt Norrlén 070-590 60 79

 

Kassör

Tommy Brandt, 070-607 69 12

 

Sekreterare

Ing-Britt Bergström 070-644 41 30


Styrelseledamöter

Arne Eriksson 070 659 61 62

Olle Ridelius, 073-061 66 84


Ständig ledamot

Östen Brolin


Styrelsesuppleanter

Jan-Olof Könberg, 070-687 22 52

Sven-Olof Könberg, 070-240 46 72

Ronnie Johansson, 0240-723 30
info@barkensangbatar.se

Medlemsportal

(EJ AKTIV)

Endast för medlemmar. Är du medlem och saknar användarkonto kontakta admin@barkensangbatar.se


Logga in på

medlem.barkensangbatar.se