Våra fartyg

Våra fartyg


Föreningen Barkens Ångbåtar äger två ångfartyg: Å/F Runn och Å/F Kuriren. A/F Runn är besiktigad för persontrafik efter en omfattande renovering sen 2009. Å/B Kuriren är idag färdigrenoverad och återställd i så nära orginalskick som möjligt.

Nedan kan du läsa om båtarnas historia.


Under vintern 2014/2015 har ångpannan i Å/F Runn renoverats. Här kan du läsa mer (pdf 4,06 MB).Å/F Runn - historik om båten

av Jarl Hedbom, Smedjebacken

 

Förste ägare till Runn var Runns Ångbåtstrafik AB i Vika. Året var 1908. Bolaget var även ägare till Vika Ångsåg mellan åren 1908-1932.

 

1932 blev båten såld till det nybildade bolaget Runns nya ångbåtstrafik. Ägare var Anders Andersson även kallad Svedgårds-Anders, efter gårdsnamnet Svedgården.

 

Efter Anders Anderssons död drevs företaget vidare men nu av sönerna Bror, som var skeppare, och Georg, som skötte maskin och eldning. Sven Mattson var en annan skeppare som under måna år tjänstgjorde på Runn.

 

Efter Svedgårds-Anders öertagande användes Runn ebart för persontrafik: som kyrkfolk, nykterhetssamfund, idrottsföreningar med mera som abbonerade båten. Det gick bland annat lustturer och månskensturer, alltid lika glatt och trevligt, med dragspelsmusik som hördes långväga över vattnet.

 

Under många år, då Folkparken i Falun existerade, var det personbefodran från kajen vid bryggan vid Kvarnberget där parken låg. I sammanhanget kan nämnas att Å/F Runn var inte den enda ångbåten på sjön Tisken. Där fanns också Göta och Marieberg. Falubåtarna Göta och Marieberg låg vid kaj i Faluån, mellan järnvägsbron och bron vid Gruvgatan.

Oden som också gick mellan Tiskenkajen och Parkenbryggan, hade sin hemmahamn uppströms Dalälven vid Islingbylandet.

 

I mitten av maj 1965 togs Runn ur trafik och belv privatägd lustbåt. Ägare blev ingenjör Gunnar Holme från Djursholm. Påföljande vinter genomfördes en ombyggnad för att bättre passa som lustbåt. Styrhytten utvigdades bland annat, men ångdriften och sitt namn har Runns sista passagerarbåt fått behålla. Runn gick i Stockholms skärgård fram till nästa ägarbyte.

 

1979 köptes Runn av Peter Suwe, också han från Djursholm. Han ägde båten en kortare tid. Runns skrov var nu i mycket dåligt skick, efetrsom undehållet eftersatts. Runn gick till botten ute vid Kummelsnäs varv 1980 på 18 meters djup.

 

1980 medan båten fortfarande låg på botten fick den en ny ägare i Sockerbagaren Östen Brolin. Brolin engagerade en auktoriserad bärgare som lyfte upp båten efter två veckor till ytan igen. Man fann också orsaken till att båten sjönk. Enligt LL Stockholms Skeppssmide hade man lagt utbrända roster under ångmaskinen, då roster är av en så kallad äldre metall bildas galvaniska strömmar som fräter hål i plåten eftersom det inte är en legerad plåt.

 

2002 köpte vännföreningen Å/F Runn i Smedjebacken båten. I Smedjebacken har man fram till 2009 restaurerat båten för att ta den i trafik på Barkensjöarna och delar av Strömsholms kanal.

 

Källa: På sjö och älv ångbåtstrafiken i Dalarna av Erik Hofrén och Birgitta Dandanell

Å/B Kuriren - fartygets historia i korthet

Fagersta bruk beställde fartyget 1874 av Göteborgs Mekaniska Verkstad för leverans 1875, till en kostnad av 10 000 riksdaler. Kung Oscar II åkte med båten 1885.

Ångpannan exploderade 10 december 1896 i Seglingsberg och två man omkom.

Båten användes till bogsering året om. På vintern bröt Å/B Kuriren också is tillsammans med 10 isångare.

 

Bröderna Persson köpte Å/B Kuriren för 2000 kr år 1925. För att öka kapaciteten sattes en större panna och maskin på 90 Hk in i båten år 1938.

 

Båten användes till att bogsera pråmar, timmer till sågverk men även massaved till Sörstafors pappersbruk i Västmanland.

 

Å/B Kuriren användes också till att transportera människor på sjön Norra Barkens olika tillställningar.

 

Fartygets klassning och status idag:

Å/B Kuriren är idag färdigrenoverad och återställd till ett skick som är så nära orginalet som möjligt.

 

Å/B Kuriren är K-märkt och går, ännu så länge, endast på tur för medlemmar

Fartygsfakta

Å/F Runn

Byggnadsvarv: AB C.J. Wennbergs Mekaniska Verkstad Karlstad

Byggår: 1907

Längd: 18 m

Bredd: 3,5 m

Djupgående: 1,2 m

Bruttovikt: 23 t

Maskin: Kompound ca. 45 Hk

Eldyta: 15 m2

Passagerarantal: 31 st

Godkänd för fartområde: E

Ägare: Stiftelsen Barkens Ångbåtar

Registrering: SFB-7732

Å/B Kuriren

Byggnadsvarv:  Göteborgs Mekaniska Verkstad

Byggår: 1874

Längd: 16,8 m

Bredd: 4 m

Djupgående: 1,7 m

Bruttovikt: 35 t

Maskin: Kompound tvåcylindrig ca 80 Hk

Eldyta: -

Passagerarantal: -

Godkänd för fartområde: -

Ägare: Föreningen Barkens Ångbåtar

Registrering: SJLT